Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch

Stichting Vrienden

De Vereniging Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch

125 jaar geleden telde ‘s-Hertogenbosch maar liefst 15 sigarenfabrieken. Een van de grote sigarenfabrikanten was E. Goulmy & Baar met honderden werknemers. Ferd van den Eerenbeemt sr. (bedrijfsleider van de fabriek) richtte in 1894, samen met A. van der Elst, de harmonie “Neerlandia” op, bestaande uit werknemers van E. Goulmy & Baar. Nog in datzelfde jaar ontfermde Eugène Goulmy zich over de harmonie en werd de naam veranderd in “Muziekkorps der Nederlandsche Sigarenfabrieken Eugène Goulmy & Baar”. Sinds het ontstaan van de Koninklijke Harmonie hebben derden zich sterk gemaakt voor ondersteuning en instandhouding van de vereniging Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch.

Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch

Sinds 1997 maakt de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch zich door raad en daad sterk voor de ‘Koninklijke’. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de jeugd- en jongvolwassen leden, onder andere door het stimuleren en mede financieren van professionele opleiding. Tevens stelt de stichting leden van de Koninklijke in de gelegenheid op basis van een gunstige regeling instrumenten aan te schaffen.
Omdat uit de eigen inkomsten van de vereniging (contributies en optredens) grotere investeringen niet kunnen worden gedekt kan hiervoor eveneens een beroep worden gedaan op de stichting. De inkomsten van de stichting vrienden van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch bestaan uit bijdragen van het bedrijfsleven, organisaties en instellingen.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (www.ANBI.nl).

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch 

  • Dhr. Harry Kemps
  • Dhr. Bert Damen
  • Dhr. René van Amelsfoort
  • Dhr. Robert van Aspert
  • Dhr. Erik Vingerhoets
  • Dhr. Bas Coerts

 

www.stichtingvriendenkoninklijkeharmonie.nl

Een goed cultureel klimaat draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden, maar kan ook in economisch opzicht van belang zijn als draagvlak voor de vestiging van bedrijven. De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch maakt zich sterk voor dat culturele klimaat, dat naar haar opvatting in de wortels wordt gevormd door het amateur culturele verenigingsleven, dat de gemeenschapsvorming versterkt en jong en oud in contact brengt met kunst en cultuur.

Agenda

26 oktober 2024
2 november 2024

Lid worden?

Houd je van muziek maken en gezelligheid en heb je interesse om lid te worden? Bezoek dan vrijblijvend een repetitie of neem contact op.

Inschrijven

Partners