Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch

Geschiedenis

Geschiedenis in vogelvlucht.

De Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch werd op 2 februari 1894 opgericht als Harmonie Neerlandia. Het ledenbestand werd opgebouwd uit werknemers van de Sigarenfabriek Goulmy en Baar. Toen na enkele maanden bleek dat de vereniging levensvatbaar was, besloot de directie, in de personen van Eugène Goulmy en Rudolf Baar, de vereniging op 1 augustus van datzelfde jaar te adopteren en ontstond het “Muziekkorps der Nederlandsche sigarenfabrieken Eugène Goulmy en Rudolf Baar”.

Al snel groeide de vereniging uit tot over de honderd leden en trad zij op in binnen- en buitenland. Een belangrijk hoogtepunt uit die tijd was de drieweekse reis naar Denemarken in 1922.

Reeds op 2 augustus 1919, bij het 25-jarig bestaan, werd wegens de grote verdiensten het predicaat “Koninklijk” verleend. Doordat ook de sigarenfabrieken dit predicaat bezaten, wijzigde de naam in “Koninklijke Muziekkorps der Koninklijke Sigarenfabrieken Goulmy en Baar”.

Het korps genoot onder de Bossche bevolking een grote populariteit en als bekend was dat
het korps uitrukte, stonden bij de Sigarenfabriek aan de Boschveldweg vele mensen te wachten op “’t Meziek van de Goelemie”.

Door opheffing van de sigarenfabriek in 1929 kwam de vereniging op eigen benen te staan en vond ook  naamsverandering van de vereniging plaats. Met Koninklijke goedkeuring d.d. 15 maart 1932 werd de naam gewijzigd in “Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch”. Het predicaat “Koninklijk” werd met terugwerkende kracht opnieuw verleend.

Tot op de dag van vandaag is dit predicaat, waarop de vereniging bijzonder trots is, bestendigd.

De “Koninklijke” verleende in de jaren 60, 70 en 80 veelvuldig haar medewerking aan optredens in Frankrijk, België, Duitsland. Tweemaal werd medegewerkt aan Saint Patricksday in Ierland en bij de herdenking van de 70-jarige bevrijding van ‘s-Hertogenbosch reisden we naar Wales. Daarnaast kwamen er aanvragen uit Griekenland en Canada. Uiteraard zijn ook de optredens in Nederland en in ‘s-Hertogenbosch veelvuldig.

In de samenstelling van het korps worden ook wijzigingen aangebracht. De “Koninklijke” (zoals de vereniging in de volksmond wordt genoemd) is het eerste Bossche korps met vrouwelijke tamboers, het eerste Bossche korps met een groep piccolo-speelsters en later het eerste Bossche korps met majorettes.

En, tot nu toe is de “Koninklijke” de enige muziekvereniging in de stad met het predicaat Koninklijk.

Bij het 60-jarig jubileum.

De optredens in Den Bosch werden steeds veelvuldiger. Te denken valt aan de vele winkelopeningen, het Concours Hippique Indoor Brabant, koninklijk bezoek aan de stad, de manifestatie van het Nederlandse Trekpaard, de intocht van Prins Carnaval, Koninginnedag en, later, Koningsdag en de evenementen van de Stichting Promotie Evenementen ‘s-Hertogenbosch.

Het orkest van de harmonie is niet in te delen in de bestaande afdelingen van Muziekbonden, aan concoursen wordt dan ook niet deelgenomen. Het houdt het midden tussen een harmonie en een big-band.

 

De Harmonie staat thans onder leiding van dirigent Sjef Ipskamp. Het lijkt een traditie dat dirigenten (en vroeger de directeuren) lang aan de “Koninklijke” verbonden blijven. Dirigent Sjef Ipskamp leidt het orkest alweer sinds 1979. Zijn voorganger, Peer Severijns, was daarvoor 18 jaar dirigent en Johan Wierts maar liefst 34 jaar.
Daarom is de huidige dirigent pas de tiende in successie in de geschiedenis van de “Koninklijke”.


Johan Wierts                               Peer Severijns                               Sjef Ipskamp  

Met de aanstelling van dirigent Sjef Ipskamp in mei 1979 kwam er ook een repertoirevernieuwing.
Ook ging het orkest zich met name specialiseren in podiumoptredens. vanaf 1982 werd de showavond

“Te gast bij de Koninklijke” georganiseerd. Hierbij draaide de hele avond om de “Koninklijke”.

Het waren avonden met zang, dans en muziek waarbij er ieder jaar, naast de amateursartiesten, een vak-artiest werd uitgenodigd. Zo ontvingen wij al Lee Towers, Donna Lynton, Albert West, Oscar Harris, Wim Kersten, Sandra Reemer, Connie Vink, Ben Cramer, Dennie Christian, Sisters, Ronnie Tober, de Steelband van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, Bennie Nyman, Willeke Alberti, Peter Douglas, Alma Niëto, Erikah Karst, Anita Meyer, Conny Vandenbos, Franklin Brown en Brigit Nijman.
Voorwaarde was dat de artiesten live optreden met begeleiding door het orkest van de “Koninklijke”.

Daarnaast zijn er een aantal opmerkelijke optredens te noemen, zoals de opluistering van het nieuwjaarsfeest van het Ministerie van Landbouw en Visserij, het afscheid van Frits Goldschmeding grondlegger van Randstad uitzendbureau, de start van de Tour de France in ‘s-Hertogenbosch, de tv-opname van de 1000-ste uitvoering van de tv-serie GTST, de koninklijke bezoeken aan de stad, de inauguratie van prof. Dr. E. Goumy te Leiden, medewerking aan het consumentenprogramma VARA-tv “Kassa”, het Festival Boulevard met NT Gent in 2011 maar ook een gezamenlijk concert met het zigeunerorkest “Kogani Orkestar” in 1995 in het Poppodium W2.

Vanaf 2007 brengt de Koninklijke jaarlijks, een week voor Carnaval, met het “Grand Gala du Kwèk” een ode aan het carnavalslied. Oorspronkelijk werd de avond geheel gericht op het Kwèkfestijn maar in de loop der jaren is het programma breder geworden. Wel is in de uitvoeringen het carnavaleske karakter overeind gebleven. De avonden zijn bijzonder succesvol en wel zodanig dat in 2017 werd besloten om het programma op twee opvolgende avonden te presenteren.

Het 120-jarig jubileum werd gevierd met een galaconcert in het Theater aan de Parade alsmede een 4-daagse reis naar Wales waar de bevrijding van ‘s-Hertogenbosch door de 53ste Welsh Division in oktober 1944 werd herdacht. Een reis die naar verwachting in 2019 bij de 75-jarige bevrijding van de stad (en het 125-jarig bestaan van de vereniging) wordt herhaald.

Na vele omzwervingen is de vereniging weer terug op haar geboorteplaats, d.w.z. de repetitielokalen zijn gevestigd in de voormalige Sigarenfabriek Goulmy en Baar aan de Sint Crispijnstraat in ‘s-Hertogenbosch.


De gevel van het gebouw aan de Boschveldweg waarin zich de repetitielokalen bevinden


Nieuw belettering 2014 aan de Boschveldweg

De opening van de verbouwde fabriek, gevel aan de Boschdijkstraat
Medewerking aan de opening van de verbouwde fabriek in oktober 2014, gevel aan de Boschdijkstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

16 oktober 2022

Lid worden?

Houd je van muziek maken en gezelligheid en heb je interesse om lid te worden? Bezoek dan vrijblijvend een repetitie of neem contact op.

Inschrijven

Partners